Find produkt
 
Min tilbudsliste0
Support
Kundeservice - åben
8686 2550 salg@nettraelasten.dk Mandag - torsdag 08:00 – 16:00 Fredag 08:00 – 15:00
Produkter
Vilkår

Persondatapolitik for Nettraelasten.dk

Version 002
Den 18/04-2023

1. HVEM ER VI?

Nettraelasten.dk
Østervang 99
7441 Bording
CVR-nr.: 37834025

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail salg@nettraelasten.dk.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

For at kunne varetage den daglige samhandel med kunder, leverandører og andre samhandelspartnere, indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn

 • Telefonnummer

 • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger

 • Oplysninger i forbindelse bestillinger og tilbud

 • Faktureringsoplysninger

 • Oplysninger om særlige omstændigheder ifm. levering


Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi oplysninger om dig i form af Cookies. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik https://nettraelasten.dk/shop/terms.html?HideCookieDialog.

Når du giver dit samtykke til at vi må sende markedsføringsmateriale til dig, behandler vi dit navn og din e-mailadresse til at sende relevant markedsføringsmateriale til dig.

3. HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING?

Når vi behandler dine personoplysninger for at varetage den daglige samhandel, er retsgrundlaget som udgangspunkt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. Dette kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Bestilling, salg og forsendelse af produkter, advisering om afsendelse og forsinkelser, og

 • fakturaer, betalingsadvis og reklamationer.


Når vi sender nyhedsbreve og/eller andet relevant markedsføring til dig eller din virksomhed, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6. stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at følge instruktionen i bunden af vores nyhedsbreve, på vores hjemmeside eller ved henvendelse til salg@nettraelasten.dk.

4. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

I forbindelse med den daglige drift og for at kunne levere den bedste ydelse til dig og din virksomhed, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:

 • Koncernforbundne selskaber

 • Fragt- og forsendelsesvirksomheder

 • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere

 • Revisions- og advokatvirksomheder

 • Kreditvurderingsvirksomheder

 • Forsikringsselskaber

 • Offentlige myndigheder

 • Øvrige underleverandører og samarbejdspartnere


I forbindelse med kundearrangementer mv., kan vi tage situationsbilleder med henblik på at offentliggøre disse på vores hjemmeside og/eller sociale medier. I den forbindelse gør vi en stor indsats for, at de personer, som er på billederne, ikke føler sig udstillet eller krænket. Herudover har du som registreret ret til at gøre indsigelse mod en sådan offentliggørelse, og vi vil altid gøre hvad vi kan for at fjerne billeder/opslag ved sådanne indsigelser. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores offentliggørelse af situationsbilleder på vores hjemmeside/sociale medier, kan du kontakte os på salg@nettraelasten.dk.

5. HVORNÅR SLETTER/ANONYMISERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

I forbindelse med salg af produkter og ydelser mv. opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år, medmindre vi fortsat har et sagligt formål med opbevaringen, f.eks. i forbindelse med reklamations- og garantisager, tilbagekaldelse af produkter, sikkerhedsopdateringer af de produkter, vi har leveret.

Hvis du har oprettet en konto hos os, opbevarer vi dine personoplysninger indtil 3 år efter kontoen er lukket/inaktiveret og alle udeståender er afviklet.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi oplysningerne, så længe dit samtykke er aktivt.

6. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

7. SÆRLIGT OM NYHEDSBREVE

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev accepterer du, at din e-mailadresse, fornavn og efternavn registreres.

Vi benytter oplysninger om din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve. Vi benytter oplysninger om dit fornavn og efternavn til at personliggøre vores nyhedsbreve.
Vores behandling sker på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet eller via vores hjemmeside. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette din e-mailadresse og øvrige oplysninger, du eventuelt har givet os i denne forbindelse, fra vores udsendelsesliste, og du vil ikke længere modtage nyhedsbreve fra os.

Vi benytter en ekstern service til udsendelse af nyhedsbreve. Servicen registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, og operativsystem.
Vi modtager rapporter fra vores leverandør med oplysninger om, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, og operativsystem.

Vores behandling af data sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve ud fra de informationer, der indsamles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

8. DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

Ret til at indsigtsret i dine personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling
I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse
I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)
I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på salg@nettraelasten.dk.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

9. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du først vil kontakte os, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

10. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

 

COOKIEDEKLARATION

POLITIK FOR ANVENDELSE AF COOKIES HOS NETTRÆLASTEN A/S


VERSION NR. 001 AF DEN 26/11-2020

 1. Generelt

Denne cookiedeklaration er baseret på kravene i Bekendtgørelse nr. 1148 af den 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger om slutbrugeres terminaludstyr (Herefter ”Cookiebekendtgørelsen”).

Formålet med denne cookiedeklaration er at oplyse om, i hvilket omfang og hvorfor vi anvender cookies på vores hjemmeside. Vi anbefaler dig derfor til omhyggeligt at læse denne politik, inden du bruger vores hjemmeside.

Når vi anvender cookies behandler vi i begrænset omfang personoplysninger om dig, herunder fx din IP-adresse og adfærd på vores hjemmeside. Du kan læse mere herom i vores persondatapolitik https://nettraelasten.dk/shop/cms-kundeservice.html.

 1. Kontakt

Denne hjemmeside er ejet og administreret af Nettrælasten A/S, CVR-nr. 37834025, Østervang 99, 7441 Bording (Herefter Nettrælasten A/S, ”vi” eller ”os).

Hvis du har spørgsmål om denne cookiedeklaration eller vores brug af cookies i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os på e-mail salg@nettraelasten.dk eller telefon 86862550.

 1. Hvad er en cookie

Når du besøger vores hjemmeside, modtager du automatisk en eller flere såkaldt nødvendige cookies samt en eller flere marketing, statistiske eller funktionelle cookies, såfremt du giver samtykke hertil.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af hjemmesiden ved tilbagevendende besøg, og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser.

Cookies kan ikke indeholde virus.

Cookies har forskellig levetid alt afhængigt af, om der er tale om en sessions cookie eller en persistent cookie.

Hvis der er tale om en sessionscookie, betyder det, at cookien ”lever” fra du åbner et browservindue til du lukker det igen. Hvis der er tale om en persistent cookie, har cookien en længere levetid og dækker flere browser-sessioner, således at cookien kan følge dig rundt på internettet. I det omfang vi anvender persistent cookies, er ”levetiden” angivet i cookieboksen.

Herudover kan cookies placeres af forskellige parter.

Hvis der er tale om en førsteparts cookie er denne placeret af os som ejer af hjemmesiden. Hvis der er tale om tredjeparts cookies, er disse placeret af samarbejdspartnere/leverandører, som således får adgang til de data som indsamles.

I det omfang vi anvender tredjeparts cookies, er de pågældende samarbejdspartnere/leverandører angivet i cookieboksen.

 1. Du har indflydelse på, hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside

  1. Afvisning af cookies

Du har altid ret til at afvise brugen af cookies på din computer ved at ændre dine browsers indstillinger. Hvor du specifikt finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Vi vil dog gøre dig opmærksom på, at hvis du afviser brugen af cookies, kan der være mange funktioner og services, som du ikke kan anvende, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

  1. Sletning af cookies

Du har altid ret til at slette cookies, som du tidligere har accepteret. Du kan se hvordan ved at klikke på det relevante link nedenfor:


Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i hver enkelt browser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld her
© Nettrælasten A/S
BorsenGazelle BorsenGazelle
nettraelasten
Succesvirksomhed Danskebyggecentre Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.